__TOC__

Xrandr

Xrandr on komentoriviohjelma, jolla voi vaihtaa näytön resoluutiota lennossa helpohkosti. Xrandr lienee liki kaikissa distribuutioissa mukana valmiina. Esimerkiksi Ubuntussa (9.04) pitäisi löytä paketista x11-xserver-utils.

Vaihtaaksesi resoluutiota, kirjoita komentoriville: xrandr Tämän pitäisi palauttaa nykyinen käytössä oleva näyttötila sekä eri vaihtoehdot, esimerkkituloste (RandR version 1.3/Ubuntu)

user@localhost:~$ xrandr 
Screen 0: minimum 320 x 240, current 1280 x 1024, maximum 1280 x 1024
default connected 1280x1024+0+0 0mm x 0mm
  1280x1024   50.0*  51.0 
  1280x960    52.0 
  1152x864    53.0   54.0   55.0   56.0 
  1024x768    57.0   58.0   59.0 
  960x600    60.0 
  960x540    61.0 
  840x525    62.0   63.0   64.0 
  832x624    65.0 
  800x600    66.0   67.0   68.0   69.0   70.0   71.0 
  800x512    72.0 
  720x450    73.0 
  680x384    74.0   75.0 
  640x512    76.0   77.0 
  640x480    78.0   79.0   80.0   81.0 
  576x432    82.0   83.0   84.0   85.0 
  512x384    86.0   87.0   88.0 
  416x312    89.0 
  400x300    90.0   91.0   92.0   93.0 
  320x240    94.0   95.0   96.0 

Tulosteessa jokaisen rivin alussa on resoluutio x ja sitä seuraavat lukuarvot tarkoittavat kyseisellä resoluutiolla mahdollisia "refresh rateja" eli kuvataajuuksia.

Resoluutiota voi vaihtaa komennolla xrandr -s <width>x<height> -r <rate>. Argumentit ja kertovat asetettavan resoluution (pikselimäärät leveys- ja korkeussuunnassa) ja on asetettava kuvataajuus.

Esimerkiksi jos halutaan asettaa resoluutioksi 800x600 kuvapikseliä ja kuvataajuudeksi 70Hz, tämä tehtäisiin komennolla:

 xrandr -s 800x600 -r 70.0

Kuvataajuutta ja resoluutiota ei ole pakko vaihtaa samalla kertaa, vaan ko. argumentteja voidaan antaa myös erikseen. Esimerkiksi komento xrandr -r 60 vaihtaisi vain kuvataajuudeksi 60 (mikäli mahdollista) koskematta resoluutioon lainkaan.

Xorg.conf -tiedoston muokkaaminen

Xrandr -komento ei kuitenkaan vaihda näytön oletusresoluutiota, vaan käynnistäessäsi X:n uudelleen, alkuperäinen resoluutio palaa takaisin. Tähän on olemassa toisenlainen ratkaisu: tulee muokata X:n konfiguraatiotiedostoa. Tähän toimenpiteeseen tarvitsee pääkäyttäjän (root) oikeudet.

Oikea tiedosto löytynee komennolla locate xorg.conf. Mikäli tämä ei palauta mitään, tiedosto saattaa olla nimeltään myös XF86Config. Luultavasti relevantti tiedosto hakemistopolkuineen on joko /etc/X11/xorg.conf tai /etc/X11/XF86Config

Aivan ensiksi kannattaa ottaa kopio muokattavasta tiedostosta, jotta alkuperäinen tiedosto voidaan palauttaa, mikäli möhlitään jotain ja X ei enää käynnistykään.

Tämän jälkeen tiedosto tulisi avata kirjoitusoikeuksilla johonkin tekstieditoriin. Resoluutiomuutokset tehdään kohtaan joka näyttää suurinpiirtein tältä:

Section "Screen"
       Identifier      "Default Screen"
       Monitor         "Configured Monitor"
       Device          "Configured Video Device"
       DefaultDepth    24
       SubSection "Display"
               Depth           16
               Modes           "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
       EndSubSection
       SubSection "Display"
               Depth           24
               Modes           "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
       EndSubSection
EndSection

Tässä vaiheessa ei kannata hätääntyä jos omassa tietokoneessa tiedosto olisi kovinkin eri näköinen. Kokonaisuudessaan tiedosto voi olla varsin pitkä (jopa satoja rivejä) - tai myös hyvin lyhyt. Oleellista on löytää vain kohta Section "Screen" - sen sisältöä muokataan (huomaa tässä vaiheessa, että jos käytössä on useampi näyttö, Screen -sektioita voi olla useampi).

Nyt pitäisi löytää se Display-subsektio, joka on käytössä. Tässä näemme että oletus värisyvyys on 24 bittiä (riviltä DefaultDepth 24) joten muokkaamme jälkimmäistä subsektiota SubSection "Display, joka on oletuksena käytössä (Depth 24). Modes -rivi kertoo eri resoluutiot. Ensimmäisenä on oletusresoluutio 1280x1024. Jos haluamme vaihtaa oletusresoluutioksi 1024x768, muutamme jälkimmäisen subsektion tämän näköiseksi:

       SubSection "Display"
               Depth           24
               Modes           "1024x768" "1280x1024" "800x600" "640x480"
       EndSubSection

Nyt tiedosto tallennetaan ja kun X seuraavan kerran käynnistetään, oletusresoluution pitäisi olla 1024x768.

Category:Suomeksi / Finnish howtos