__TOC__ Fluxboxissa itsessään ei ole Windowsista ja monista X:n työpöytäympäristöistä tuttuja pikakuvakkeita. Tämä ominaisuus pitää tuoda ulkoisen ohjelman, iDeskin avulla. iDesk on kevyehkö ohjelma, joka mahdollistaa ikonien/pikakuvakkeiden tuonnin työpöydälle, niiden siirtelemisen mielivaltaisesti (drag & drop) sekä myöskin komentojen suorittamisen kun kuvakkeita klikkaillaan.

iDeskin asennus

iDeskin voi asentaa joko valmiista binääripaketeista tai kääntämällä itse lähdekoodeista.

Valmiiden pakettien asennus

iDeskin asennus binääripaketeista riippuu yleensä käyttöjärjestelmästä. Ainakin Debianissa ja sen johdannaisissa, sekä ilmeisesti myös useissa muissa järjestelmissä iDesk löytyy järjestelmän pakettivarastoista, jolloin se on asennettavissa erittäin helposti.

Debian ja Ubuntu

 apt-get install idesk

Gentoo

# emerge -uvp idesk
# emerge idesk

Arch Linux

 pacman -S idesk

RedHat ja sen johdannaiset

 Etsi iDeskin rpm -paketti verkosta ja lataa se
 rpm -i paketti.rpm

Sama logiikka saattaa toimia muissakin järjestelmissä, missä on laajasti käytössä oleva pakettijärjestelmä. Useimmat paketinhallintajärjestelmät huolehtivat että myös riippuvuudet, eli tarvittavat oheiskirjastot yms. asennetaan. Jos kuitenkin ongelmia ilmenee, niin kannattaa varmistaa että seuraavat paketit ovat asennettu:

pkg-config
librsvg-2.0.1
gdk-pixbuf-2

Lähdekoodeista kääntäminen

Yleispätevä tapa millä tahansa alustalla ohjelman asentamiseen on lähdekoodeista kääntäminen. Aluksi lähdekoodit tulee ladata vaikkapa iDeskin kotisivuilta. Kääntämistä varten (Ubuntu 9.04) tarvitsi asentaa seuraavat paketit:

 libimlib2
 libimlib2-dev
 libxft-dev

Luonnollisesti lähdekoodeista käännettäessä myös käännöstyökalut ja muut tarvittavat kirjastot tulee olla asennettuna.

Kun lähdekoodit on ladattu ja purettu, asennus sujuu komentorivillä yleispätevästi näin:

 ./configure
 make
 sudo make install

Ongelmatapauksissa kannattaa varmistaa että kaikki riippuvuudet ja käännöstyökalut on asennettu.

Asetusten säätäminen

Kun iDesk on asennettu, sitä voidaan alkaa käyttää. Sen käyttötapaa voi muokata asetustiedostosta /home/user/.ideskrc. Viimeisin versio näköjään generoi sinne valmiin esimerkkitiedoston, mikäli ko. tiedostoa ei löydy. Muokkaamattomana tiedosto on seuraavanlainen:

table Config
 FontName: gothic
 FontSize: 11
 FontColor: #37CFA6
 ToolTip.FontSize: 11
 ToolTip.FontName: gothic
 ToolTip.ForeColor: #0000FF
 ToolTip.BackColor: #FFFFFF
 ToolTip.CaptionOnHover: true
 ToolTip.CaptionPlacement: Right
 Locked: false
 Transparency: 100
 Shadow: true
 ShadowColor: #000000
 ShadowX: 1
 ShadowY: 1
 Bold: true
 ClickDelay: 300
 IconSnap: true
 SnapWidth: 10
 SnapHeight: 10
 SnapOrigin: BottomRight
 SnapShadow: false
 SnapShadowTrans: 200
 CaptionOnHover: false
 CaptionPlacement: bottom
 FillStyle: fillinvert
 Background.Delay: 0
 Background.Source: None
 Background.File: None
 Background.Mode: Center
 Background.Color: #C2CCFF
end

table Actions
 Lock: control right doubleClk
 Reload: middle doubleClk
 Drag: left hold
 EndDrag: left singleClk
 Execute[0]: left doubleClk
 Execute[1]: right doubleClk
end

Syntaksiltaan se on melko yksinkertainen ja helposti muokattavissa, mikäli osaa auttavasti englantia. Oletustiedostokin on ihan käyttökelpoinen ja tiedostoon tehtävät muutokset ovat aina käyttäjän omasta mausta kiinni, joten niitä ei käydä tässä sen tarkemmin läpi.

Kuvakkeiden luominen

Kuvakkeet tehdään hakemistoon /home/user/.idesktop. Hakemistoa ei luoda valmiiksi, vaan se tulee tehdä itse. Tämän jälkeen hakemistoon voi lisätä kuvaketiedostoja. Nämä ovat yksinkertaisia lyhyitä tekstitiedostoja, jotka sisältävät olennaiset tiedot, tässä esimerkkitiedosto /home/user/.idesktop/pidgin.lnk:

 table Icon
   Caption: Pidgin
   Command: pidgin
   Icon: /usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/pidgin.png
   X: 260
   Y: 63
 end

Tämä tiedosto luo työpöydälle kuvakkeen, jonka tekstinä (Caption) on Pidgin ja kun sitä klikkaa, suoritetaan komento (Command) pidgin. Kuvakkeena (Icon) toimii tiedosto pidgin.png ja kuvake lisätään työpöydälle X ja Y -muuttujien määrittelemään kohtaan (260,63). Mikäli kuvakkeita siirtää drag&drop -tekniikalla pitkin työpöytää, kuvaketiedoston kohdat X ja Y päivittyvät automaattisesti.

Asennettujen ohjelmien mukana tulee yleensä käyttökelpoiset kuvakkeet. Esimerkiksi jos haluat lisätä Firefoxin kuvakkeen työpöydälle, kuvake löytyy tiedostojärjestelmästäsi luultavasti komennolla locate firefox.png.

Käyttöönotto

Kun asetukset on säädetty ja kuvakkeet on lisätty, voidaan iDesk ottaa käyttöön. Komentorivillä voi suoraan ajaa komennon idesk jolloin kuvakkeet ilmestyvät työpöydälle. Kun prosessin tappaa, kuvakkeet luonnollisesti poistuvat. iDesk on siis pieni jatkuvasti pyörivä taustaprosessi.

Jotta iDesk käynnistyisi joka kerta automaattisesti Fluxboxin yhteydessä, tiedostoon ~/.fluxbox/startup tulee lisätä rivi

 idesk &

Lisätietoa aiheesta löytyy iDeskin kotisivuilta.

Category:Suomeksi / Finnish howtos